top of page
deel 3-295_edited.jpg

Hands-off revalidatie

Hands-off revalidatie is een behandelmogelijkheid binnen de kinesitherapie die zich richt tot elke persoon met een musculoskeletale klacht, dit omvat elke mogelijke klacht van het bewegingsstelsel (spieren, pezen, botten en gewrichten).

Deze revalidatievorm beoogt de patiënt te helpen via een actieve benadering. De revalidatie, voornamelijk bestaande uit oefentherapie, omvat verschillende oefeningen met elk hun specifiek doel. Deze zijn afgestemd op de noden van de patiënt en hebben ook (secundaire) gezondheidsvoordelen. Naast de oefenvormen in de praktijk worden er ook thuisoefeningen meegegeven zodat de revalidatie ook thuis kan verdergezet worden. Deze oefeningen worden opgevolgd door de therapeut, zo speelt de patiënt een actieve rol in zijn of haar herstel. De therapeut is ondersteunend en coacht de patiënt in zijn revalidatie.

Kinepelt-95.jpg
Kinepelt-74.jpg
Kinepelt-54_edited.jpg
Kinepelt-34.jpg
bottom of page