top of page

Neurologische revalidatie

Revalideren met een neurologische aandoening is vaak een traject van lange duur waarbij er onderweg extra hindernissen te overwinnen zijn. De eenvoudigste zaken die voordien als vanzelf leken te gaan zoals evenwicht, coördinatie, stappen, fijne motoriek, cognitieve taken enz., vergen nu extra inspanningen. Wij staan paraat om u tijdens uw traject te begeleiden en te ondersteunen om deze vaardigheden zo optimaal mogelijk terug te winnen of bestaande vaardigheden te optimaliseren.

Binnen de neurologische revalidatie werken wij met niet-aangeboren hersenaandoeningen zoals CVA (hersenbloeding/infarct), CCT (hersenschade na trauma) of dwarslaesies waarbij we voor een optimaal herstel gaan. Daarnaast werken we ook met degeneratieve aandoeningen zoals Parkinson, MS of ALS waarbij vooral het behouden van een gezonde levensstijl en de achteruitgang afremmen op de voorgrond staan.

Tijdens therapie wordt er samen met de patiënt nagedacht over hun doelstellingen die bereikt willen worden en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen realiseren. Vaak houdt dit in dat er gewerkt wordt aan tegengaan van gewrichtsverstijving en spierverkorting, tonusopbouw of reductie, evenwicht, coördinatie, fijne motoriek, stappen, taken uit het dagelijkse leven oefenen en hier en daar de extra kwaaltjes aanpakken die kunnen opduiken. Dit alles om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven of terug te kunnen functioneren.

Als u dit wenst begeleiden wij u bij mogelijke aanvragen en doorverwijzingen voor andere medische hulpverlening. Ook adviseren we patiënten en hun partner/familie graag over eventuele hulpmiddelen die de omgang in het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

specialisaties_-96.jpg
Kopie van deel 4-69.jpg
specialisaties_-69.jpg
VPL.jpg
bottom of page