top of page
R_edited.jpg

Cardiale revalidatie

Het is reeds lang geweten dat het leveren van fysieke inspanningen een positieve invloed heeft op de gezondheid van ons hart. Vandaar dat cardiologen hun patiënten steeds meer doorverwijzen naar revalidatiecentra en kinepraktijken om daar onder begeleiding hun fysieke paraatheid op te krikken.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na heelkundige ingrepen zoals overbruggingen of STENTs, maar evenzo als preventieve maatregel om zulke operaties te voorkomen.

Concreet betekent dit dat u onder voortdurende en individuele begeleiding van één van onze cardio-therapeuten aan uw (cardiale) conditie zal werken. De oefenprogramma’s bestaan uit een mix van krachtoefeningen en blokken wandelen of lopen op de loopband, alsook fietsen op de hometrainer. 

Onder andere uw hartslag, saturatie en bloeddruk worden regelmatig gemeten waardoor de sessies in veilige omstandigheden verlopen. Veelal is er ook een zeer nauwe samenwerking met en opvolging door uw huisarts of cardioloog.

bottom of page