top of page
specialisaties-38.jpg

Pediatrie

Kinesitherapie bij kinderen is een specialisatie die zich richt op onze jongste patiënten. Er wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende groepen:


Psychomotoriek en ontwikkelingsstimulatie

Psychomotoriek

Psychomotorische therapie is een behandelingsvorm waarbij er gewerkt wordt rond de basisvaardigheden van het kind. De ontwikkeling van deze vaardigheden loopt bij kinderen immers niet altijd op dezelfde manier. Elk kind leert op zijn eigen tempo. Bij de meeste kinderen gaat de ontwikkeling vanzelf, sommige kinderen hebben wat extra oefening nodig. Het doel hier is om deze ontwikkeling te stimuleren, zowel op motorisch, cognitief als sociaal vlak. 

Er kan aandacht worden besteed aan de volgende onderdelen:

 • Grove motoriek

 • Fijne motoriek

 • Schrijfmotoriek

 • Lateralisatie

 • Visueel-ruimtelijke vaardigheden

 • Executieve functies

 • Werkhouding

 • Concentratie en aandacht

 • Schoolrijpheid

 • Ontwikkelingsmoeilijkheden (DCD, autismespectrum stoornissen, ADHD, dyslexie..)

 • Typ10 (leren typen met 10 vingers)

Ontwikkelingsstimulatie
Ontwikkelingsstimulatie wordt vooral toegepast bij baby’s en peuters (0-2 jaar) waarbij een vertraagde of afwijkende ontwikkeling wordt vastgesteld.

 

Mogelijke behandelindicaties:

 • Voorkeurshouding of plagiocefalie (afplatting schedel)

 • Asymmetrisch bewegen

 • Laattijdig bereiken van ontwikkelingsmijlpalen (rollen, zitten, kruipen, staan, stappen)

 • Overstrekking

 • Hypotonie

 • Billenschuiven

 • Prematuriteit

specialisaties-81.jpg
specialisaties-83.jpg
specialisaties-79.jpg
specialisaties-82.jpg
specialisaties-45.jpg
specialisaties-46.jpg

Neuromotorische revalidatie


Dit is de revalidatie bij kinderen (2-18 jaar) met bestaande neuromotorische problematiek. Hierbij heeft het kind motorische problemen ten gevolge van een letsel in het (centrale) zenuwstelsel.  

 

Mogelijke behandelindicaties:

 • Hersenverlamming (Cerebrale Parese)

 • Niet aangeboren hersenletsel

 • Plexus brachialis parese

 • Spieraandoeningen (bv. Duchenne)

 • Spina bifida

specialisaties-39_edited.jpg
specialisaties-37.jpg

Orthopedische revalidatie


Dit wordt toegepast bij kinderen met orthopedische problemen, houdingsproblemen of sportletsels, al dan niet groei-gerelateerd. Hierbij staan vaak problemen met de botten, spieren of gewrichten op de voorgrond. 

Mogelijke behandelindicaties: 

 • Scoliose

 • Klompvoet

 • Tiplopen

 • Stappen met de voeten naar binnen

 • Sever’s disease

specialisaties-58.jpg
deel 5 (40).jpg

Ademhalingskinesitherapie

 

Hierbij wordt geprobeerd om de luchtwegen vrij te krijgen van slijmen en zo de ademhaling te bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van ademhalingsoefeningen en fysieke activiteit. 

Mogelijke behandelindicaties: 

 • Mucoviscidose 

 • Atelectase

 • Tracheomalacie

deel 3-184.jpg
specialisaties-57.jpg

Hyperventilatie bij kinderen

Hyperventilatie is een psychosomatisch probleem, wat betekent dat niet enkel de ademhaling maar ook de psychologische factoren achter het probleem aangepakt moeten worden. Door gebruik te maken van educatie, ademhalingstherapie en relaxatietherapie trachten we dit probleem aan te pakken. 

bottom of page